Biologia klasa VI a i VI b

. Wtorek- 07.04.2020

Temat: Przegląd i znaczenie ryb. (zapisz w zeszycie przedmiotowym.)

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z materiałami umieszczonymi pod tematem: Ryby, wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online. Wykonanie zadań potwierdza obecność.

*Praca obowiązkowa – dla wszystkich uczniów (na ocenę): Na kartce formatu A4 dokonaj prezentacji wybranego przez siebie gatunku ryby ( uwzględnij informacje takie jak: nazwa gatunkowa ryby, nazwa łacińska ryby, środowisko życia, charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej, ciekawostka, rysunek schematyczny/ilustracja ryby ).

 Zdjęcie pracy prześlij do 10.04.2020 na adres:efwieclaw@wp.pl. W tytule maila wpisz: imię, nazwisko, klasę i szkołę.