Zajęcia z wychowawcą kl. IV

Wtorek- 07.04.2020

Temat: Uzależnienia.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl , zapoznaj się z tematem Uzależnienia, wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online wykonanych zadań. Wykonane zadania są jednocześnie potwierdzeniem obecności na lekcji.

Zajęcia dodatkowe kl. IV

Temat: Dbamy o żywność.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z tematem Dbamy o żywność, wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online wykonanych zadań. Wykonane zadania są jednocześnie potwierdzeniem obecności na lekcji.