Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Informujemy, że 29 i 30 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych. Spotykamy się 4 maja.
Jednocześnie informujemy, że w przedszkolu będą odbywały się tych dniach dyżury.