Nauczanie hybrydowe dla klas I-III

26.04.2021 r.- poniedziałek

Klasa Ib (wych. P. Bernacka)
Klasa III (wych. P. Pawłowska)

27.04.2021 r. – wtorek

Klasa Ia (wych. P. Łyjak)
Klasa II (wych. P. Czaja)

28.04.2021 r. – środa

Klasa Ib (wych. P. Bernacka)
Klasa III (wych. P. Pawłowska)