Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy kolejny raz Międzynarodowy Dzień Ziemi. W ramach uczczenia tego wydarzenia, chętni uczniowie klas 5-8 przygotowali tematyczne prezentacje multimedialne i przedstawili je na lekcjach biologii swoim koleżankom i kolegom. Główny cel tej akcji to promowanie proekologicznych postaw wśród  uczniów oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

Edyta Filipek – Więcław