Doradztwo zawodowe

Tematyka „Doradztwo zawodowe” Moje umiejętności.

Wypisz w zeszycie swoje umiejętności, a następnie przerysuj do zeszytu i uzupełnij  tabelkę. Napisz datę wykonania zadania.

Zadanie Jakie umiejętności są potrzebne, aby wykonać
to zadanie?
W jakich zawodach mogą przydać się takie umiejętności?
Pomoc koledze/ koleżance w lekcjach                
Pomalowanie pokoju