Dzień BibliotekarzaDzień Bibliotekarza. Święto zostało ustanowione w 1985 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych. Stanowi okazję do przedstawienia dokonań i zawodowych osiągnięć środowiska bibliotekarskiego, jak i podkreślenia ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek –Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Wydarzenia biblioteczne rozpoczynają się 8 maja, czyli w Dniu Bibliotekarza i trwają przez tydzień do 15 maja. W 2020 r. hasłem promującym XVII Tydzień Bibliotek jest „Zasmakuj w bibliotece”.
Dotychczasowe edycje odbywały się pod następującymi hasłami:
2004 –“Biblioteki w Europie były zawsze”
2005 –“Biblioteka otwarta na Ciebie”
2006 –“Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece”
2007 –“Biblioteka mojego wieku”
2008 –“Biblioteka miejscem spotkań”
2009 –“Biblioteka to plus”
2010 –“Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”
2011 – “Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę”
2012 – “Biblioteka ciągle w grze”
2013 – “Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
2014 – “Czytanie łączy pokolenia”
2015 – “Wybieram bibliotekę”
2016 – “Biblioteka inspiruje”
2017 – “Biblioteka. Oczywiście!”
2018 – “(Do)wolność czytania”
2019 – “#biblioteka”
Napiszcie Drodzy Czytelnicy co takiego „smacznego” ostatnio przeczytaliście? A może prześlecie mi zdjęcie swojej domowej biblioteczki? Czekam i pozdrawiam. Monika Mędrek