II Wojewódzki konkurs przyrodniczo-fotograficzny

„Zjawiska przyrodnicze”

Zaproszenie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego do udziału w II edycji Wojewódzkiego konkursu przyrodniczo-fotograficznego

„Zjawiska przyrodnicze”.

Termin nadsyłania prac upływa 25 marca br.  

Cele Konkursu:

  • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej zjawisk przyrodniczych.
  • Rozwijanie świadomości proekologicznej.
  • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
  • Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
  • Wyłanianie talentów fotografii przyrodniczej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
  • Inspirowanie nauczycieli do pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Konkurs jest jednoetapowy, rozstrzygany na poziomie wojewódzkim, z pominięciem etapu szkolnego i powiatowego.

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie fotografii zgodnie z zakresem tematycznym Konkursu.

Każdy uczeń może wysłać 1 zdjęcie o formacie wydruku ok. 21×30 cm (najlepiej: 800/600 pikseli, w formacie JPG) wykonane samodzielnie na potrzeby konkursu oraz zapis na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie JPG.

Nadsyłane zdjęcie powinno być wykonane w technice kolorowej i wydrukowane wyłącznie na papierze fotograficznym błyszczącym, bez żadnych znaków i napisów.

Do zdjęcia i płyty należy dołączyć na kartce A4 wydrukowany tytuł zjawiska oraz krótki trzyzdaniowy opis tego zjawiska – czcionką 12.

Nauczyciel- opiekun przesyła prace pocztą lub dostarcza osobiście na adres Organizatora:

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział Chełm,
ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm.
Z dopiskiem: Doradcy metodyczni biologii, chemii, fizyki.

Dodatkowe informacje w załaczniku Konkursu (regulamin, karta zgłoszenia). 

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Rosły