Wojewódzki konkurs dla młodych konsumentów „Kupuję-Decyduję”

Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie dla młodych konsumentów „Kupuję-Decyduję”.

Cele konkursu:
• kształtowanie i promowanie właściwych nawyków konsumenckich,
• uświadamianie wagi naszych codziennych wyborów jako konsumentów,
• uświadamianie wpływu tych wyborów na nasze życie i stan naszej planety,
• kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
• pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów,
• kształcenie kompetencji kluczowych.

Opiekunem autora pracy konkursowej może być nauczyciel lub rodzic.

Uczniowie przygotowują filmowe prace konkursowe prezentujące odpowiedzialne i przemyślane wybory konsumenckie mające wpływ na nasze życie i stan naszej planety.

Film (czas trwania filmu to 120 s, struktura filmu winna być następująca: tytuł, imię i nazwisko uczestnika/-ów i nazwa szkoły, wybrane nawyki konsumenckie) powinien być nagrany w formacie mp4. 8. Dozwolone są prace zarówno indywidualne jak i zespołowe.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
• przesłanie opisanej wg wzorca pracy (online pod adres konkurssp20@gmail.com lub na pendrive pocztą lub osobiście do szkoły),
• przesłanie karty zgłoszenia wraz z podpisanym oświadczeniem i klauzulą informacyjną pocztą lub podpisane ich skany online na pocztę konkurssp20@gmail.com (załącznik nr 1 do regulaminu).

Prace należy przesłać w terminie od 01 lutego 2022 do 13 kwietnia 2022 / (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Józefa Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin
z dopiskiem Kupuję-Decyduję!

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Rosły