Informacja dla nauczycieli

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie prosi nauczycieli uczących w placówce  o przygotowanie do dnia 04.05.2020 r. sprawozdania ze zrealizowanych godzin zgodnie z wymiarem za okres od 25.03.2020 r. (środa) do 30.04.2020 r. (czwartek) – zdalne nauczanie.

W/w dokument powinien zawierać następujące informacje:

– data,

– temat (treść zajęć, dodatkowe czynności związane z pracą),

– formy, metody, środki dydaktyczne,

– ilość godzin przy każdym działaniu,

– ogółem ilość zrealizowanych godzin -= 25.03, 26.03, 27.03, 01.04, 02.04, 03.04, 06.04, 07.04, 08.04, 15.04, 16.04, 17.04, 20.04 – 30.04. ( 9 dni).

RAZEM : 21 dni.

Adres : zs.zagloba@o2.pl

Z poważaniem

Bogusław Bernacki – Dyrektor ZSP w Zagłobie