JĘZYK POLSKI kl.8 25.03.2020r

TEMAT:    W poszukiwaniu własnej drogi życia.Małgorzata Musierowicz Brulion BB.

Przeczytaj tekst i wykonaj ustnie polecenia związane z rozumieniem  tekstu(podr.s.206,pol.2.-7.)
Praca domowa: podr.206,pol.11.