Kody do rejestracji dla uczniów na platformie wsipnet.

Najpierw należy wejść na wsipnet, następnie w prawym górnym rogu kliknąć dołącz, później wybrać ścieżkę szkoły podstawowej, następnie opcję uczeń, po czym należy wpisać podany kod klasy i przedmiotu, i dokonać rejestracji.

Klasa- przedmiot                                           kod

Kl.IV- J. POLSKI                                          K0YJ-4A-JPL      (PO K JEST ZERO!)

KL. VII- J. POLSKI                                       K0YK-7A-JPL

KL. IV-HISTORIA                                         K0YK-4A-HIS

KL. V-HISTORIA                                          K0YK-5A-HIS

KL. VI- HISTORIA                                        K0YK-6A-HIS

KL.VII-HISTORIA                                         KOYK-7A-HIS

KL.VIII- HISTORIA                                       K0YK-8A-HIS

KL.VIII-WOS                                                K0YK-8A-WOS  

KL.IV-PRZYRODA                                        K0YK-4A-PRZ

KL.VIII-J. POLSKI                                         K0YK-8A-JPL

KL.IV-MATEMATYKA                                 K0YK-4A-MAT

KL.V-MATEMATYKA                                  K0YK-5A-MAT

KL.VI-MATEMATYKA                                 K0YK-6A-MAT

KL.VII-MATEMATYKA                                K0YK-7A-MAT

KL.VIII-MATEMATYKA                               K0YK-8A-MAT