Komunikat Dyrektora – Zdalne nauczanie

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII naszej szkoły przechodzą na naukę zdalną.

W związku z tym, w tym okresie uczniowie kl. IV – VIII nie przychodzą do szkoły, ale uczestniczą w lekcjach zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Wszystkie informacje na temat zajęć będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym, jeżeli ktoś nie ma dostępu do dziennika prosimy o jak najszybsze zgłoszenie do wychowawcy klasy.

Nauczyciele przychodzą do szkoły i z niej prowadzą zajęcia online.

Przedszkole oraz klasy I-III pracują stacjonarnie.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie Bogusław Bernacki