Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie.

Dziś 30 października 2020 r. bierzemy udział w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. Przerwa na czytanie- bicie rekordu w czytaniu na przerwie.
Każdy uczeń (i nauczyciel, a może też rodzic?) w przerwie między lekcjami bierze książkę do rąk i czyta!!!
Proszę też o przesłanie mi zdjęcia dokumentującego Wasze czytanie (na Messengera lub e-mail medrekmonika@o2.pl).
Na zdjęcie czekam do poniedziałku! Pozdrawiam i życzę miłej lektury.
Akcja organizowana jest przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
Ostatni rekord ustanowiony w 2019 r. zgromadził oszałamiającą ilość 158 809 osób czytających na przerwie z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą. Po udanych IV akcjach Ogólnopolskich Organizatorzy zapraszają do udziału w I edycji Międzynarodowej. W tym roku będzie ona realizowana w październiku w trakcie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do: 
·        
placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,
·        
szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej).
Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.
Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.
Celem akcji jest:
·        
promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
·        
integracja środowiska lokalnego;
·        
pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
·        
wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;
·        
zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Honorowy patronat nad akcją objęła Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.
Monika Mędrek