Konkurs

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

z a p r a s z a

uczniów szkół podstawowych (klasy 0-III i IV-VIII) z terenów wiejskich do udziału


w XI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI

pod tytułem :

Bezpiecznie na wsi – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY!

Na laureatów czekają liczne i atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Opolu Lubelskim ul. Fabryczna 27, 24-300 Opole Lubelskie,
tel. (81) 827 20 51.

Regulamin konkursu, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w załączeniu. Regulamin oraz wszystkie informacje dotyczące konkursu są również dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl/prewencja

Ostateczny termin przesyłania prac do jednostki terenowej KRUS w Opolu Lubelskim upływa 26.03.2021 rok.


Do pobrania: