Konkurs „TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ „

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Jaskinie…piękno ukryte w ciemności. Ta ciemność przyciągała i nadal przyciąga do siebie ludzi chcących poznać i odkryć jej tajemnicę. Wszechogarniający mrok i ta dziwna cisza i spokój…jakże jest to inny świat od tego na zewnątrz. Fantastyczne formy skalne w kształcie kolumn, grzybów, chińskich pagod, stalaktyty, stalagmity, pojedyncze komory i kilometry korytarzy, podziemne jeziora i rzeki, kryształowe sale, lodowe pałace, specyficzny, unikatowy, niewystępujący nigdzie indziej świat przyrodniczy ukształtowany bez dostępu światła słonecznego…wszystko to sprawia, że jaskinie od zawsze budziły ciekawość zwykłych ludzi i naukowców. Dawniej pieczary, groty, jaskinie służyły, jako naturalne schronienie dla pierwotnych ludzi, w niektórych kulturach pełniły funkcje sakralne jako miejsca pochówku czy kultowych obrzędów, a nawet spełniały w czasach prehistorycznych rolę…lodówek. Dzisiaj jaskinie pełnią rolę poznawczą. Dzięki prowadzonym badaniom dostarczają doskonałego materiału archeologicznego, paleontologicznego i botanicznego. W jaskiniach znajdowano kości zwierząt, między innymi mamutów, niedźwiedzi, narzędzia jakich używali ludzie pierwotni, rysunki naskalne. Ten cichy, spokojny świat narażony jest jednak na zagrożenia wynikające z działalności procesów naturalnych, ale przede wszystkim z winy człowieka: nadmierny ruch turystyczny, dewastacja, niszczenie szaty naciekowej, środowiska przyrodniczego. Stąd nacisk na ochronę tego specyficznego niepowtarzalnego środowiska jakim są jaskinie, ochrona elementów przyrody nieożywionej i przede wszystkim ochrona organizmów żywych, dla których mroki jaskini są naturalnym i jedynym warunkiem życia. Zapraszamy zatem wszystkich do tajemniczego świata jaskiń. Możecie być speleologami, archeologami, geologami, paleontologami, biologami albo zwykłymi turystami. Łączy Was jedno… poznanie i odkrywanie tego pięknego, nie dla każdego dostępnego świata zamkniętego w ciemnościach. Czekamy na relacje z wyprawy…rysunki, opisy, zdjęcia! Powodzenia!


I etap konkursu – finał regionalny (półfinał) Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ do odpowiedniej siedziby organizatora – dla województw LUBELSKIEGO, MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO jest to MUZEUM GEOLOGICZNE PIG – PIB w WARSZAWIE. Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz regulamin). W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone (miejsca I – III) i wyróżnione w regionie. Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego. Półfinał dla wszystkich województw odbędzie się 18 maja 2021 r.

Autor: Anna Rosły

Pliki do pobrania