Materiały dla klasy IV,V,VI,VII,VIII ( 30.03-03.04.2020)

Zajęcia  z wychowawcą kl. IV

Temat: Bezpieczeństwo w domu.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl , zapoznaj się z materiałami i wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Zajęcia dodatkowe kl. IV

Temat: Jesteś tym, co jesz.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z materiałami i wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online.

Biologia klasa VI a i VI b

Temat: Ryby – zwierzęta wodne. (zapisz w zeszycie przedmiotowym.)

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z materiałami i wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online

Chemia klasa VII

Temat: Woda i jej właściwości.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl ,zapoznaj się z materiałami i wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online

Chemia klasa VIII

Temat: Alkohole wielowodorotlenowe.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z materiałami i wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online

Środa 01.04.2020

Biologia  klasa VII

Temat:  Budowa i rola układu nerwowego.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z tematem Układ nerwowy i wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online

Biologia Klasa VIII

Temat: Cechy populacji.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl, zapoznaj się z tematem Organizmy i środowisko, wykonaj tylko ćwiczenia online  umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania). W zeszycie przedmiotowym wynotuj cechy populacji ( możesz skorzystać również z podręcznika).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online

Chemia  Klasa VIII

Temat: Porównanie właściwości alkoholi.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i zapoznaj się z tematem Alkohole-właściwości,  wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online

Czwartek 02.04.2020

Biologia  klasa VII

Temat: Czynności ośrodkowego  układu nerwowego.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i zapoznaj się z materiałami,  wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online

Chemia  Klasa VII

Temat: Roztwory.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i zapoznaj się z materiałami,  wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online.

Biologia Klasa V

Temat: Łodyga.

Zaloguj się na stronie epodreczniki.pl i zapoznaj się z materiałami,  wykonaj tylko ćwiczenia online, umieszczone pod nagłówkiem Zadania. Zweryfikuj  odpowiedzi, korzystając z opcji Sprawdź ( obok zadania).

Praca na ocenę ( dla wszystkich): Ćwiczenie 1,2,3 str.105 (podręcznik Biologia 5): czytelne  zdjęcie rozwiązań w zeszycie przedmiotowym proszę przesłać: efwieclaw@wp.pl.

Uwaga! nauczyciel posiada podgląd online .