ODDZIAŁ 0A 20-25.04.2020R.

Poniedziałek 20.04.2020r.

Temat: Na polu

1.Wspólna praca – Rodzic zaprasza dziecko do uważnego wysłuchania wiersza: Zwróćcie uwagę na wszystkie trudne słowa, postarajcie się je zapamiętać

Wspólna praca

Ludwik Wiszniewski

Kwaknął kaczor

raz i drugi:

− Na podwórku

widzę pługi…

Kwa, kwa!

Wróbel siedzi

na stodole:

−Już gospodarz

jedzie w pole…

Ćwir, ćwir!

Zając przysiadł

na ugorze:

−Już gospodarz

w polu orze…

Hop, hop!

Na podwórku

kogut pieje:

−Już gospodarz

w polu sieje…

Ko, ko!

Na topoli

kraczą wrony:

− Już koniki

ciągną brony…

Kra, kra!

Teraz krzyczą

wszyscy razem:

− Oraliśmy

z gospodarzem!

Hej! hej!

Rodzic  rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: Czy zrozumieliście wszystkie słowa użyte w wierszu? N. wyjaśnia, co to jest pług, ugór, orka, brona. Czy zapamiętaliście jakie zwierzęta występowały w wierszu? Co robiły i o czym opowiadały?

Wtorek -21.04.2020r.

Temat: Wiejskie produkty.

1.Odgłosy zwierząt z podwórka” – kształcenie umiejętności opowiadania o własnych doświadczeniach, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat;

www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0

2.Praca z KP3.46a – rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10.

Środa -23.04.2020r.

Temat: Maszyny rolnicze

  1. W poniedziałek rano kosił ojciec siano  – doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu, ćwiczenie pamięci słuchowej.
  2. „Różne zboża” – praca z KZ 62–63, doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w książce, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozmowa na temat różnic z wyglądzie wybranych zbóż i przeznaczenia zbóż.

Czwartek 24.04.2020r.

Temat: Cztery pory roku w gospodarstwie.

  1.  „Jakie to słowo?” – praca z W45;
  2. Od wiosny do wiosny rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat;

Od wiosny do wiosny  Hanna Zdzitowiecka

Na niebie jaśnieje słońce,

dni płyną, płyną miesiące…

Z lodu uwalnia się rzeka

i ze snu budzą się drzewa,

ptaki wracają z daleka,

będą wić gniazda i śpiewać.

Sady zabielą się kwieciem…

To wiosna! Wiosna na świecie!

Na niebie jaśnieje słońce,

dni płyną, płyną miesiące…

Dni coraz dłuższe, gorętsze

pod lipą ciche pszczół brzęki,

woń siana płynie powietrzem,

z pól żniwne słychać piosenki,

zakwitły malwy przed chatą…

Lato na świecie! Już lato!

Na niebie jaśnieje słońce,

dni płyną, płyną miesiące…

W sadzie już jabłko dojrzewa

niebem sznur ptaków mknie długi.

Liście się złocą na drzewach

idą jesienne szarugi

wiatr nagle drzewa gnie w lesie…

Jesień na świecie! Już jesień!

Na niebie jaśnieje słońce,

dni płyną, płyną miesiące…

Długie i ciemne są noce

śniegową włożył świerk czapę

śnieg w słońcu tęczą migoce

i sople lśnią pod okapem,

rzekę pod lodem mróz trzyma…

Zima na świecie! Już zima!

Na niebie jaśnieje słońce,

dni płyną, płyną miesiące…

Ze snu się budzi leszczyna

i nową wiosnę zaczyna!

Rodzic pyta:Czy udało Wam się zapamiętać, które pory roku są przedstawione wierszu? Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? Jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią a jakie zimą?

  1. „Krzyżówka” – zabawa językowa z wykorzystaniem Alfabetu;

Piątek- 24.04.2020r.

 Temat: Ekoprzyjaciele

  1. „Moja planeta” – zabawy ruchowe do piosenki.

„Czas dla Ziemi” – utrwalenie informacji z zakresu dbania o środowisko, poszerzanie wiedzy przyrodniczej;

www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4