Oddział 0A 27-30.04.2020r. – M. Materek

Poniedziałek 27.04.2020r.

Temat: Ziemia to nasz dom.

  1. Ćwiczenia gimnastyczne:

‒ ułóż na podłodze linę (sznurek, grubą włóczkę, związane sznurowadła itp.). Poproś, aby dziecko przeszło po linie stopa za stopą.

– „Tor przeszkód” ‒ wspólnie z dzieckiem zbuduj z mebli tor przeszkód: możecie wykorzystać krzesła, stołki, materace, koce, poduszki itp. Poproś, aby dziecko przeszło tor przeszkód w określony sposób, np. pod krzesłem, wchodząc na stołek, układając się na brzuchu na kocu i odpychając rękami od podłogi, skacząc z poduszki na poduszkę. Dołącz do zabawy i zorganizujcie wyścigi!

2.  „Puzzle z gazety”

– przygotuj stare czasopismo z ilustracjami, nożyczki, klej i kartki z bloku. Potnij wybraną stronę z czasopisma na części (liczba elementów zależy od możliwości dziecka), zachęć dziecko do ich złożenia i naklejenia całej ilustracji na kartce z bloku. Możesz ciąć kolejne strony w coraz bardziej skomplikowany sposób (pod względem liczby elementów i ich kształtu), starszym dzieciom możesz utrudnić zabawę – zmieszać elementy z dwóch ilustracji, a także poprosić, aby same cięły strony.

Wtorek 28.04.2020r.

Temat: Segregujemy odpady.

  1. Proszę przeczytać wiersz „Łąka” – doskonalenie umiejętności interpretowania ruchem treści utworu, roz­wijanie umiejętności wyrażania emocji bohaterów, poszerzanie wiedzy o sposo­bach chronienia naszej planety.

Łąka „-Małgorzata Strzałkowska

Jak tu pięknie dookoła!

Strumyk szemrze, kwitną zioła,

skaczą żabki, buczą bączki

– jak nie lubić takiej łączki?

Pośród kwiatków sobie łażą

Ala, Ola, Staś i Kazio.

Nagle patrzą – jakiś dołek,

a w tym dołku jest tobołek.

Staś tobołek wyjął z dołka, po czym zajrzał do tobołka… a tam…

– Patrzcie! Stos papierków,

trzy butelki, pięć cukierków,

jedna guma…

– Już wyżuta…

– Dwie gazety i pół buta,

dwie torebki, cztery puszki…

– I zużyte trzy pieluszki!

– Ktoś na łące biwakował

i te śmieci tu wpakował.

– Cichcem, milczkiem, po kryjomu…

– Zamiast zabrać je do domu.

– Wiecie, jak tak dalej będzie,

jak będziemy śmiecić wszędzie,

to się Ziemia zdenerwuje,

tak że każdy pożałuje!

– Będzie miała dość brudasów,

bo jest miła, lecz do czasu!

– Zagra wszystkim nam na nosie

i przepadnie gdzieś w kosmosie,

a my zostaniemy sami,

płynąc luzem pod gwiazdami…– A więc póki krąży w kółko,

niech się brudas puknie w czółko!!!

Jak naśmiecisz, to posprzątaj.

A jak nie – to marsz do kąta.

Rodzic prowadzi rozmowę na temat wiersza: Jakie miejsce dzieci wy­brały na wycieczkę? Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące? Co znalazły na łące? Jak się wtedy poczuły? Jak wy czulibyście się w takim zaśmieconym miejscu? Jak myślicie, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące? Czy przypominacie sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili? Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie posprzątać? Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart? Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?

  • Praca z KP4.2b – doskonalenie małej motoryki, sprawności nadgarstka, dłoni i palców, doskonalenie umiejętności klasyfikacji.

Środa 29.04.2020r.

Temat: Skąd się bierze prąd?

  1. Ćwiczenia ruchowe przy piosence „Moja planeta”

www.youtube.com/watch?v=cZ-nwKdwPc4

  • Malowanie farbami pracy „ Moja planeta”

Czwartek 30.04.2020r.

Temat: Wiem jak chronić naszą planetę.

1. Proszę przeczytać wiersz „ Co to jest ekologia?”-D. Klimkiewicz, W. Drabik

Ekologia – mądre słowo,

a co znaczy – powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

i odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować”

– powiedziała mądra sowa….

Po wysłuchaniu wiersza Rodzic prosi dziecko, aby spróbowało wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla niego do końca jasne. Rodzic kieruje rozmową, zadając dziecku pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”?

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, Rodzic może zaproponować zabawę rytmiczną, np. dziecko może wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

To na-u-ka o zwie-rza-kach,

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,

o wza-jem-nych po-wią-za-niach

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko

to jest na-sze śro-do-wis-ko.

  • Dziecko może namalować ilustrację do wysłuchanego wiersza.

Zapraszam do wspólnej nauki i zabawy. Pozdrawiam M. Materek