Religia 11.05 – 15.05. 2020.

Pan Jezus 40 dni po zmartwychwstaniu idzie do nieba do swojego taty. Tutaj na ziemi zostawia swoich apostołów, którzy przekażą ludziom wszystko to co widzieli i słyszeli.

Podręcznik str.92,93 – połącz mieszkańców nieba z ich cieniem i pokoloruj anioła.

                                                                                                 Z Panem Bogiem                

                                                                                                                 Pozdrawiam Teresa Surdacka