INFORMACJA OD DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

W związku z komunikatem MEN z dn. 13 maja 2020 roku,  w sprawie stopniowego uruchamiania pracy szkół i placówek oraz w związku z tym, że   24 maja 2020 r. upływa termin zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej  w Zagłobie, proszę za pośrednictwem wychowawców o przekazanie informacji na temat Państwa decyzji w sprawie formy edukacji i wychowania Państwa dzieci.

PRZEDSZKOLA

Od 25.05.2020 r. do 31.07.2020 r.

– możliwość realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych,

– możliwość prowadzenia zajęć WWR/zajęć rewalidacyjnych/zajęć rewalidacyjno – wychowawczych na terenie przedszkola.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLAS VIII

Od 18 maja 2020 r. możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA

Od 18 maja 2020 r. możliwość prowadzenia zajęć rewalidacyjnych/ zajęć rewalidacyjno – wychowawczych na terenie szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I- III

Od 25.05.2020 r. możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Od 1 czerwca 2020 r. możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły.

Bogusław Bernacki

Dyrektor ZSP w Zagłobie