Uwaga uczniowie klasy 6 a i b – biologia!!!

Bardzo proszę o przesyłanie zaległych  prac na ocenę  z dnia 7 kwietnia 2020 (informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły), dodatkowy termin na wykonanie zadania: do 21.04.2020. Po upływie tego terminu aktywność  wszystkich uczniów zostanie podsumowana. Edyta Filipek-Więcław