Zajęcia promujące zdrowe odżywianie

„Uczniowie klas starszych naszej szkoły uczestniczyli  w zajęciach  promujących  zdrowe  odżywianie i aktywność fizyczną .  Główne  cele  tej akcji  to kształtowanie nawyków prozdrowotnych wśród  społeczności  szkolnej  oraz zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i ruchu na zdrowie.”
Edyta Filipek-Więcław