ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3 SZAU/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3 SZAU/2017 dnia 06.12.2017r. dotyczące zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do ZSP nw 0173/16-00Zagłobie w ramach projektu Szkolna Akademia Umiejętności- SZAU Nr umowy 192/RPLU.12.02.00-06-0173/16-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020

informacja znajduje się w załączniku -Zapytanie dotyczące zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych do ZSP w Zagłobie

W dniu 16.12.2017 r. komisja wybrała ofertę

TOMAR PLUS–KRZYSZTOF BURAKOWSKI
OPOLE LUBELSKIE 24 -335
UL.PIŁSUDSKIEGO 17